Postitused, uudised ja teated

Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide prioriteetsete liikide uuring

Bioloogilise mitmekesisuse säilimise tagamiseks on oluline lisaks geenipangas ja põldkollektsioonides säilitada geneetilisi ressursse ka looduslikes kasvukohtades (in situ).

ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni (FAO) geneetiliste ressursside komisjon on soovitanud riikidel koostada tegevuskavad rahvaselektsioonsortide ja kultuurtaimede metsikute sugulasliikide (crop wild relativesin situ säilitamiseks.

Loe edasi

Põllumajanduskultuuride mitmekesisuse säilitamist toetav programm on kinnitatud.

Maaeluminister Arvo Aller kinnitas põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumist, säilitamist ja kasutamist edendava programmi aastateks 2021–2027.

 

Põllumajanduskultuuride geneetilisel ressursil on oluline osa elurikkuse ja kultuuripärandi säilitamises.

Järgneva seitsme aasta jooksul on kavas suuremat tähelepanu pöörata geneetilist ressurssi puudutavale teavitustegevustele ja vanade sortide kasutamise laiendamisele.

Loe edasi

Uus Põhjamaade- ja Baltimaade informatsioonisüsteem GENBIS tagab geneetiliste ressursside kollektsioonide kasutamise.

NordGen on Põhjamaade geenipank ja geneetliste ressursside alaste teadmiste keskus. Peahoidlas Alnarpis hoiustatakse ligemale 33 000 säilikut, mis aitavad kaasa kohanemisele muutuvate kliimatingimustega täna ja tulevikus.

Alates 3. juulist võetakse senise andmekogu SESTO asemel kasutusele Põhjamaaade ja Baltimaade Geenpankade Informatsioonisüsteem (GENBIS).

Loe edasi
Scroll to Top