AVALEHTPõllumajanduskultuuride geneetiline ressurss

 

Põllumajanduskultuuride taimesordid, rahvaaretised ja aretusmaterjal on väärtuslik geneetiline ressurss, mis rikastab taimestiku mitmekesisust.

Geneetilise ressursi kogumine, uurimine ja säilitamine on vajalik liigisisese varieeruvuse ja säilitatava materjali oluliste omaduste säilimise tagamiseks.

Anna teada enda koduaias kasvavatest vanadest,  huvitavatest viljapuude, marjapuude, köögiviljade ja teiste liikide kohalikest sortidest !

                                                    (teabevormi avamiseks vajuta siia)

GEENIPANK

Põllumajanduskultuuride seemnete kogumine, säilitamine ja uurimine ning materjali kättesaadavaks tegemine.

           Meie tegevused:

 • Teraviljade, heintaimede, kaunviljade, õlikultuuride ja köögiviljade seemnete pikaajaline säilitamine.
 • Säilitatava materjali omaduste hindamine ja kirjeldamine.
 • Seemnete kogumine looduslikest levilatest ja koduaedadest.
 • Materjali kättesaadavaks tegemine kasutajatele (sordiaretajad, bioloogid, põllumajandusteadlased, geenitehnoloogid, teised geenipangad). 

TAIMEBIOTEHNOLOOGIA OSAKOND

Vegetatiivselt paljundatavate kultuuride
in vitro kollektsiooni säilitamine ja mittetrans-geensete  taimebiotehnoloogia meetodite kasutamine sordiaretuses.

Põllumajanduse valdkonna alusuuringud ja rakendusuuringud ning arendustegevus.

            Meie tegevused:

 • Kartulisortide viirusvaba ja sordiehtsa in vitro kollektsiooni säilitamine.
 • Aiakultuuride (ploom, maguskirss, hapukirss, pirn, maasikas, vaarikas, õun) koekultuuride haigusvaba ja sordiehtsa varukollektsiooni säilitamine.

POLLI AIANDUSUURINGUTE KESKUS

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonna-instituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses toimub puuviljanduse alane uurimistöö, sordiaretus ja sortide säilitamine geenivaramus.
            Meie tegevused:
 • Õuna-, pirni-, ploomi-, maguskirsipuu, musta sõstra ja vaarika sordiaretus. 
 • Puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogiate, taimekaitse ja maheviljeluse alane teadustöö.
 • Eestis aretatud puuvilja- ja marjasortide geenivaramu säilitamine, uurimine ja kasutamine aretuses.

Tartu Ülikooli botaanikaaia eesmärk on Eesti päritolu ilutaimede geneetilise ressursi sordilise mitmekesisuse kogumine ja säilitamine. Koostöös TÜ Farmaatsia Instituudiga toimub maitse- ja ravimtaimede liigilise mitmekesisuse säilitamine ja uurimine.

            Meie tegevused:

 • Ilutaimede Eesti päritolu sortide ja aretiste kogumine ja säilitamine.
 • Ravim- ja maitsetaimede liikide säilitamine ex situ kollektsioonides ja uurimine koostöös TÜ Farmaatsia Instituudiga.
 • Sortide fenotüübiline iseloomustamine ja haiguskindluse hindamine.
 • Sordiaretajate ja erakogude säilitajate koostöö koordineerimine, erakogude inventeerimine.
 • Uute perspektiivsete aretiste hindamine ja kirjeldamine.
 • Kohalike sortide tutvustamine ja propageerimine.

Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajan-duse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

Eesmärkide täitmiseks töötab ministeerium välja valdkondlikku poliitikat, õigusakte ning nõudeid, korraldab nende rakendamise ning tulemuste hindamise.

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise programm määratleb valdkonna riiklikud eesmärgid ning olulisemad tegevused aastateks 2021–2027.


MTÜ MAADJAS

Ühingu tegevusaladeks on põliste koduloomade ja taimede säilitamine Eestis, nende edendamine, kaitse ja tutvustamine.

Meie tegevused: 

 • Koolituste korraldamine ja teabe levitamine.
 • Toetus- ja heategevuskampaaniate korraldamine.
 • Vajadusel põliste koduloomade ja taimede andmepanga loomise ja täiendamise korraldamine.
 • Koduloomade, taimede seemnete ja istikute vahendamine.
 • Koostööd sarnaste organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.
Scroll to Top