Kuu: veebruar 2020

Kohtus Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvaheline nõuandekogu.

ETKI geenipanga juhataja Külli Annamaa osaleb Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvahelise nõuandekogu (International Advisory Panel of Svalbard Global Seed Vault) kohtumisel.

Külli Annamaa nimetati Teravmägede ülemaailmse seemnepanga nõuandekogu liikmeks 2020.-2021. aastaks.

Koosolekul vaadati üle seemnepanga tegevus ja protseduurid, uute turvalisuse meetmete rakendamise ja avalikkuse teavitamise dokumendid ning arutatati seemnete eluvõime säilimise pikaajalise katse (kestus 100 a) alustamist.

Loe edasi

Eesti Taimekasvatuse Instituut osaleb Teravmägede ülemaailmse seemnepanga nõuandekoja töös.

Nõuandekoja koosolek toimus Teravmägedel 24.–26. veebruarini 2020. Päevakorras olid arutelud seemnepanga tegevuse ja protseduuride, uute turvalisuse meetmete rakendamise ja avalikkuse teavitamise parandamise teemadel.

Anti ülevaade seemnepanga hoone rekonstrueerimise olukorrast ja seemnete eluvõime säilimise hindamise pikaajalise katse (kuni 100 a) algatamisest.

Loe edasi
Scroll to Top