Kuu: juuni 2020

Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Põhjamaade ja Baltimaade geenpangad hakkavad kasutama uut andmehalduse süsteemi

Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu geenipangad võtavad andmehalduse süsteemi SESTO asemel 2020. a suvel kasutusele rahvusvahelise süsteemi GRIN-Global.

Andmehalduse süsteemis säilitatakse geenipankade kogude informatsiooni iga hoiustatud seemnekoti või taime kohta.

Loe edasi

Geneetiliste ressursside 2021+ programmi koostamine.

Maaeluministeeriumi juures tegutsev põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside programmi täitmise hindamiskomisjon alustas 2021+ riikliku programmi koostamist.

Riiklik programm loob eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetiliste ressursside kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks nii kaubanduslikel eesmärkidel kui ka uuringuteks ning on taimede geneetilise ressursi säilitamise osas kooskõlas säästva arengu seadusega

Loe edasi

Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimegeneetika, taimebiotehnoloogia, taimekaitse ja geenipanga hoone on renoveeritud.

5. juunil võeti pärast põhjalikku renoveerimist taas kasutusse Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimebiotehnoloogia, taimegeneetika taimekaitse osakondade ja geenipanga renoveeritud laborihoone.

Sellel instituudi taimekaitse ja taimebiotehnoloogia osakondade ning geenipanga töötajate jaoks rõõmustaval sündmusel osalesid ka maaeluminister Arvo Aller ja maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron.

Loe edasi
Scroll to Top