Põhjamaade ja Baltimaade andmekogu GENBIS koolitus Nordgenis

Põhjamaade Geneetilise ressursi keskus viis 26.-28. aprillini Alnarpis läbi andmekogu GENBIS koolituse teise kursuse. Eestist osalesid Reijo Simson (Polli Aiandusuuringute Keskus) ja Vahur Kukk (METKi geenipank). Koolituse koordinaatoriks on Jan Svensson, läbi viisid Kjell Ake Lindbald, Pawel Chrominski, Maohammad El-Khaleif, Johan Axelsson ja Kit Lundberg.

Loe edasi

Läti Geenipank külastas METKi geenipanka

Maaelu Teadmuskeskusel olid külas Läti geenipanga töötajad ning kartuli ja odra sordiaretajad ja teadurid Priekuli sordiaretuskeskusest. 

Külalistele anti ülevaade arendustegevusest Teadmusekeskuses ning tutvustati erinevate liikide sordiaretuse tulemusi ja päevakajalisi teemasid.

Läti kolleegid tutvusid METKI geenipanga ja taimebiotehnoloogia osakonna tegevusega.

Loe edasi

Huvilised Taibukate Teaduskoolist geenipangas

Viljandis tegeva Taibukate Teaduskooli tegevjuht Mari Järve külastas koos 11 õpilasega Maaelu Teadmuskeksuse geenipanka ja geneetika laborit.

Külalisi võttis vastu ja jagas teavet geenipanga juhataja Külli Annamaa.

Teabukate Teaduskool on seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust.

Loe edasi

Pärandtaimede seemnepäev Tuhalaanes

12. märtsil toimus Viljandimaal, Tuhalaane külamajas pärandtaimede seemnepäev. Maaelu Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa esitas ülevaate geenipanga tegevusest päradtaimede kogumisel, uurimisel ja säilitamisel.

Kohapeal osales 50 aiandushuvilist, arvukas kuulajaskond võttis seemnepäevast osa interneti vahendusel.

Loe edasi

Geenipangas algas “kevadkülv”

Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa ja kasvuhoone operaator Andro Otsus külvasid kasvuhoones kastidesse geenipangas olevaid Triticum militinae säilikuid. Eesmärgiks on uurida säilikute omadusi ja uuendada nende seemneid.

Säilikuid hakatakse pärast nende uurimist kasutama sordiaretuses haiguskindlamate aretiste loomisel.

Loe edasi

Geenipanga seemned Teravmägedel

Sel nädalal toimus Ülemaailmses Teravmägede seemnepangas järjekordne seemnete säilikute lisamine. Seemnepanka avatakse kolm korda aastas, aga seekordne oli eriline, sest tähistati selle 15ndat aastapäeva.

Eesti Teadmuskeskuse geenipank saatis teise koguse Eesti seemneid, kokku 103 säilikut.

Loe edasi
Scroll to Top