Pärandtaimede seemnepäev Tuhalaanes

12. märtsil toimus Viljandimaal, Tuhalaane külamajas pärandtaimede seemnepäev. Maaelu Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa esitas ülevaate geenipanga tegevusest päradtaimede kogumisel, uurimisel ja säilitamisel.

Kohapeal osales 50 aiandushuvilist, arvukas kuulajaskond võttis seemnepäevast osa interneti vahendusel.

Loe edasi

Geenipangas algas “kevadkülv”

Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa ja kasvuhoone operaator Andro Otsus külvasid kasvuhoones kastidesse geenipangas olevaid Triticum militinae säilikuid. Eesmärgiks on uurida säilikute omadusi ja uuendada nende seemneid.

Säilikuid hakatakse pärast nende uurimist kasutama sordiaretuses haiguskindlamate aretiste loomisel.

Loe edasi

Geenipanga seemned Teravmägedel

Sel nädalal toimus Ülemaailmses Teravmägede seemnepangas järjekordne seemnete säilikute lisamine. Seemnepanka avatakse kolm korda aastas, aga seekordne oli eriline, sest tähistati selle 15ndat aastapäeva.

Eesti Teadmuskeskuse geenipank saatis teise koguse Eesti seemneid, kokku 103 säilikut.

Loe edasi

Geenipanka külastasid Orissaare Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased

Projekti “Nutikasvuhoone” raames tutvusid Orissaare Gümnaasiumi õpetajad ja õpilased Maaelu Teadmuskekuse geenipangaga.

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamisest Eestis, geenipanga peamistest eesmärkidest ja selle tegevusest andis ülevaate geenipanga juhataja Külli Annamaa. Õpilased osalesid ka järjekordse Svalbardi seemnehoidlasse saadetava geenipanga seemnete saadetise  ettevalmistamisel.

Loe edasi

ETKI geenipank osaleb rahvusvahelises katsevõrgustikus.

ETKI geenipank viib läbi ECPGR põldkatseid.

Instituudi geenipank osaleb 2021.–2023. a ECPGR võrgustiku poolt korraldatava rahvusvahelise katse EVA läbiviimisel.

Jõgeval viiakse läbi tali- ja suvinisu ning suviodra katseid.

Suvinisul on kahes katses kokku 315, talinisul 342 ja odral 339 sorti või aretist.

Loe edasi

Rukkikoristus Osaühingus Estonia

Osaühing Estonia korraldas Oisu Aganikufestivali raames rukkikoristuse talgud. Rukist koristati sirbiga, tehti rukkivihke ja rukkihakke. Osa rukist niideti ka järelveetava niidukiga. Talgutel osalesid ka geenipanga esindajad.

Oisu Aganikufestival on maakultuuri festival, mis ühendab põllumajandust ja kultuuri.
Loe edasi
Scroll to Top