Taimekasvatuse Instituudi sortide paremaks tutvustamiseks külalistele rajati näidiskatse.
Külastajad saavad ülevaate instituudis aretatud kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede,  tali- ja suvinisu, odra, kaera, talirukki, herne, sojaoa ja talirüpsi sortidest. Eraldi katselappidel tutvustatakse erinevaid murusegusid.
Geenipank esitleb vanu kaerasorte ´Kehra saagirikas´, ´Jõgeva roostekindlam´ ja ´Hämarik´. Samuti külvati sorgo ja lina ning istutati Eesti kohalike tomatisortide taimi.

Scroll to Top