Nõuandekoja koosolek toimus Teravmägedel 24.–26. veebruarini 2020. Päevakorras olid arutelud seemnepanga tegevuse ja protseduuride, uute turvalisuse meetmete rakendamise ja avalikkuse teavitamise parandamise teemadel.

Anti ülevaade seemnepanga hoone rekonstrueerimise olukorrast ja seemnete eluvõime säilimise hindamise pikaajalise katse (kuni 100 a) algatamisest.

Esimesed Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga seemned hoiustati Teravmägede ülemaailmses seemnepangas 2018. aastal.

Scroll to Top