ETKI geenipank viib läbi ECPGR põldkatseid.

Instituudi geenipank osaleb 2021.–2023. a ECPGR võrgustiku poolt korraldatava rahvusvahelise katse EVA läbiviimisel.

Jõgeval viiakse läbi tali- ja suvinisu ning suviodra katseid.

Suvinisul on kahes katses kokku 315, talinisul 342 ja odral 339 sorti või aretist.

Katseliikmetel hinnati loomise aega, taimede pikkust, talinisul ka talvistumist. Erilist tähelepanu osutati taimehaiguste hindamisele. Odral hinnati 11, suvinisul 8 ja talinisul 7 haiguse esinemist.

Katsete läbiviimist koordineerib geenipanga juhataja Külli Annamaa. Seemned valmistasid ette külviks ja osalesid külvamisel nisu ja odra aretusrühmade agronoomid ja katsetehnikud.
Haiguseid hindasid põllul Pille Sooväli ja Bulat Islamov.

Scroll to Top