12.-14. septembrini toimus Plovdivis (Bulgaaria) EURISCO andmebaasi kasutajate koolitus.

Koolituse viis läbi ECPGRi informatsiooni ja dokumenteerimise töögrupi juht Stephan Weise. Osalesid 15 riigi geenipankade töötajad.

Koolitusel toimus praktiline töö geenipanga andmetega, nende korrastamine ja üleslaadimine EURISCO andmebaasi.
Eraldiseisvaks teemaks oli katse- ja vaatlusandmete haldamine. Peatselt võetakse kasutusele ka põllumajanduskultuuride metsikute sugulasliikide andmete haldamise moodul.
Maaelu Teadmuskeskuse geenipanga uuendatud andmed ning tali- ja suvinisu, põldherne ja tomati katseandmed on lisatud EURISCO andmebaasi.

Koolitusel osalejad tuvusid Taimede geneetiliste ressursside instituudiga Konstantin Malkov. Anti ülevaade põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säilitamisest instituudis, teaduslikust uurimistööst, külastati geenipanka ja erinevaid laboratooriume.

Scroll to Top