Maaelu Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa osaleb Roomas FAO peakorteris toimuval Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu juhtkomitee 10. istungijärgul.

Istung toimub teemal “Seemnetest uuenduslike lahendusteni, meie tuleviku kindlustamine: panus säästvate toidusüsteemide ülemaailmse bioloogilise mitmekesisuse raamistiku rakendamisesse.”

Osaleb ligemale 400 esindajat 151st lepinguga ühinenud riigist, samuti vaatlejariigid ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Kohtumisel käsitletakse mitmeid lepingu ning selle mitmepoolse juurdepääsu ja hüvede jaotamise süsteemi rakendamisega seotud küsimusi.

Scroll to Top