Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa ja kasvuhoone operaator Andro Otsus külvasid kasvuhoones kastidesse geenipangas olevaid Triticum militinae säilikuid. Eesmärgiks on uurida säilikute omadusi ja uuendada nende seemneid.

Säilikuid hakatakse pärast nende uurimist kasutama sordiaretuses haiguskindlamate aretiste loomisel.

Kasvuhoones  viiakse samuti läbi mitmete liikide erinevate sortide ristlusi, uuritakse nende omadusi ja kasvatatakse algseemet.

Kasvuhoonetes kasvatamise ja paljundamisega on võimalik lühendada sordi aretamise aega 3-4 aasta võrra.

Scroll to Top