Maaeluministeeriumi juures tegutsev põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside programmi täitmise hindamiskomisjon alustas 2021+ riikliku programmi koostamist.

Riiklik programm loob eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetiliste ressursside kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks nii kaubanduslikel eesmärkidel kui ka uuringuteks ning on taimede geneetilise ressursi säilitamise osas kooskõlas säästva arengu seadusega

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamise eest Eestis vastutavad Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium.

Scroll to Top