Taimekasvatuse Instituudi geenipank korraldas ekspeditsiooni Hiiumaa laidudele. Seemnete kogumise sihtkohtadeks oli Kõrgelaid, Hanikatsi, Saarnaki ja Kaevatsi. Ekspeditsioonil osalesid heintaimede aretajad Ants Bendre ja Sirje Tamm ning geenipanga juhataja Külli Annamaa. Laidudelt koguti keraheina, põldtimuti, loodtimuti, aas-rebasesaba, sinihelmika seemneid. Kokku uuenes geenipanga säilikute varu 10 seemneproovi võrra. Kogutud materjal leiab aretajate poolt kasutamist heintaimede sordiaretuses uute sortide aretamisel.

 

Scroll to Top