Viljandis tegeva Taibukate Teaduskooli tegevjuht Mari Järve külastas koos 11 õpilasega Maaelu Teadmuskeksuse geenipanka ja geneetika laborit.

Külalisi võttis vastu ja jagas teavet geenipanga juhataja Külli Annamaa.

Teabukate Teaduskool on seadnud endale eesmärgiks leida üles andekad noored Viljandi linnas ja maakonnas, et arendada nende loovust.

Teaduskool aitab kaasa sellele, et andekad lapsed õpiksid oma andekust aktsepteerima, tajuma looduselt ning esivanematelt
päritud kingituse arendamise vajadust ja vastutust ning oskaksid teha edasiõppimisvalikuid.

Taibukate Teaduskooli on aastatel 2014 – 2019tunnustatud 17 korral.

Maaelu Teadmuskeskuses said õpilased teavet sordiaretuse ajaloo kohta Jõgeval, tutvusid geenipanga tegevuse eesmärkide ja praktilise tegevusega.

Külalised kinkisid võõrustajatele tänutäheks Kõlleste Käsitöömeistrite šokolaaditahvli “Viljandi”. 

Scroll to Top