23.-24. oktoobrini toimus Soome põllu- ja metsamajanduse ministeeriumis Põhja- ja Baltimaade seminar “Kultuurtaimede metsikute sugulasliikide säilitamine”. Projekti koordineerib Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen.
Kokku osales seminaril 41 selle valdkonna spetsialisti. Eestist võtsid osa Maaelu Teadmuskeskuse geenipanga juhataja Külli Annamaa ja heintaimede aretaja Rene Aavola.

Seminaril käsitleti kultuurtaimede metsikute sugulasliikide pikaajalist säilitamist ja juurdepääsu võimaldamist nendele. “Kultuurtaimede metsikud sugulasliigid on üheks oluliseks vahenid toiduga kindlustatuse tagamisekl muutuvas kliimas, Kuid samal ajal on nad looduses üha enam ohustatud. Seetõttu on vaja võtta meetmeid nende säilitamiseks tulevaste põlvkondade jaoks,” ütles NordGeni vanemteadur Anna Palmé.

Scroll to Top