Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

Eesmärkide täitmiseks töötab ministeerium välja valdkondlikku poliitikat, õigusakte ning nõudeid, korraldab nende rakendamise ning tulemuste hindamise.

Maaeluministeerium koostab riiklikud programmid põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumiseks ja säilitamiseks.

KONTAKT

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
teadus- ja arendusosakond

Lai tn 39 // Lai tn 41
15056 Tallinn

Telefon: 625 6203
E-post: 

Saatke meile kiri

    Galerii:

    Meedia:

    Uudised, teated ja postitused:

    Scroll to Top