MAAELUMINISTEERIUM


OLULISEMAD TEGEVUSED

Maaeluministeeriumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea loomatervise ja -kaitse ning taimetervise ja -kaitse alane olukord.

Eesmärkide täitmiseks töötab ministeerium välja valdkondlikku poliitikat, õigusakte ning nõudeid, korraldab nende rakendamise ning tulemuste hindamise.

Maaeluministeerium koostab riiklikud programmid põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumiseks ja säilitamiseks.

Kontaktid:

Maaeluministeerium
teadus- ja arendusosakond

Lai tn 39 // Lai tn 41
15056 Tallinn

Telefon: 625 6203
E-post: kylliki.holtsmann@agri.ee 

Inimesed:

Külliki Holtsmann
peaspetsialist

Tel: (+372) 625 6203
E-post: kylliki.holtsmann@agri.ee

Saatke meile kiri

    Galerii:

    Meedia:

    Uudised, teated ja postitused:

    Scroll to Top