Geneetiline ressurss on tegeliku või potentsiaalse väärtusega geneetiline materjal ehk taimse, loomse, mikroobse või muu päritoluga materjal, mis sisaldab funktsionaalseid pärilikkusüksusi ehk geene.

Geneetiliste ressursside kasutamine on geneetiliste ressursside geneetilise ja/või biokeemilise koostise alane teadus- ja arendustegevus, sealhulgas biotehnoloogiliste meetodite kasutamine.

Miks me säilitame geneetilist ressurssi?

Põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside säästlik kasutamine võib hõlmata järgmisi meetmeid:

a) püüdlus õiglase põllumajanduspoliitika poole, millega edendada mitmekesise põllumajandustootmise arengut ja säilimist, et parandada põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse ja teiste looduslike ressursside säästlikku kasutamist;

b) uurimistöö edendamine, mis parandab ja säilitab bioloogilist mitmekesisust, maksimeerides liikidevahelisi ja liigisiseseid erinevusi põllumajandustootjate heaks, eriti nende põllumajandustootjate puhul, kes aretavad ja kasutavad oma sorte ning kohaldavad ökoloogilisi põhimõtteid mullaviljakuse säilitamisel ja taimehaiguste, umbrohu ja taimekahjustajate vastu võitlemisel;

c) sordiaretuse edendamine, mis koostöös põllumajandustootjatega ja eriti arengumaades aitab aretada sorte, mis sobivad sotsiaalsetesse, majanduslikesse ja looduslikesse tingimustesse, kaasa arvatud marginaalsetel aladel;

d) kultuuride geneetilise baasi laiendamine ja põllumajandustootjatele kättesaadava geneetilise mitmekesisuse ulatuse suurendamine;
e) vajaduse korral kohalike ja introdutseeritud kultuuride, sortide ja vähekasutatud liikide laiema kasutuse edendamine;

f) põllumajandustootmises mitmekesisema sortide ja liikide kasutamise toetamine, kultuuride säilitamine ja säästlik kasutamine ning tiheda sideme loomine sordiaretuse ja põllumajanduse arendamise vahel, et vähendada kultuuride tundlikkust ja genofondi vaesumist ning edendada maailma toiduainete tootmise suurendamist vastavuses säästliku arengu põhimõtetega;

g) sortide ja seemnete levitamisega seotud strateegiate ja õigusaktide hindamine ning vajadusel kohandamine.

Riikliku programmi täitjad

Programmi täitjateks on järgmised asutused:

1. Eesti Taimekasvatuse Instituut (ETKI) – tera- ja kaunviljade, heintaimede, köögiviljade ning tehniliste ja õlikultuuride seemned, ning kartul ja aiakultuurid in vitro meetodil;

2. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskus (EMÜ PKI Polli) – puuvilja- ja marjakultuurid;

3. Tartu Ülikooli Botaanikaaed (TÜ BA) – ravim-, maitse- ja ilutaimed;

4. Tallinna Tehnikaülikooli geenitehnoloogia osakond (TTÜ GTO) – säilikute molekulaarne analüüs.

Scroll to Top