Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu geenipangad võtavad andmehalduse süsteemi SESTO asemel 2020. a suvel kasutusele rahvusvahelise süsteemi GRIN-Global.

Andmehalduse süsteemis säilitatakse geenipankade kogude informatsiooni iga hoiustatud seemnekoti või taime kohta. Need andmed on olulised nii kogude haldamiseks kui teadustegevuseks. Hästi toimiv, mitmekülgne ja  usaldusväärne andmekogu on geenipankade edukuse esmaseks eelduseks.

 Uuele andmehalduse süsteemile üleminek

Uuele Põhjamaade ja Baltimaade ühisele andmehalduse süsteemile üleminek toimub 2020. a suvel. Kõik andmekogus SESTO talletatud andmed viiakse üle GRIN-Global andmebaasi. Andmete ülekandmine toimub käesoleva suve jooksul, majanduslike ja kirjeldavate andmete ning pildikogu üleviimine toimub plaanikohaselt sügisperioodil. Pärast andmete ülekannet avatakse andmehalduse süsteem kasutamiseks internetis aadressil www.nordic-baltic-genebanks.org. Samas on leitavad ka mitmekülgsed kasutusjuhendid.

Põhjamaade-Baltimaade koostöö

Põhjamaade-Baltimaade andmehalduse süsteem GRIN-Global on pikaajalise tiheda koostöö jätkuks piirkonnas. NorGen, samuti Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu geneetiliste ressursside haldajad võtad andmehalduseks kasutusel GRIN-Global süsteemi. Seda informatsiooniallikat saavad kasutada nii geenipankade töötajad kui ka erinevad huvigrupid andmete otsinguks ja säilikute tellimiseks.

Miks minnakse üle GRIN-Global andmehalduse süsteemile?

SESTO arendas välja NordGen ja see võeti kasutusele juba 2002. aastal. Kahjuks on programmeerimise lähtekood vananenud ja andmekogu arendamine on keeruline ning aeganõudev.

GRIN-Global  andmehalduse süsteemil on palju eeliseid. Eelkõige mitmekülgne ja töökindel süsteem, mida kasutatakse juba 12 riigi geenipankade poolt. Programmeerimiskood on avatud rahvusvahelisele programmeerijate kogukonnale. Andmekogu haldajatele on mitmeid kasutamist hõlbustavaid funktsioone, nagu suurte andmekogumite samaaegne üleslaadimine ja andmete uuendamine. Andmehalduse süsteemi kasutajatel on võimalik läbi viia andmete otsinguid ning tellida samas keskkonnas ka säilikuid.

Scroll to Top