ETKI geenipanga juhataja Külli Annamaa osaleb Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvahelise nõuandekogu (International Advisory Panel of Svalbard Global Seed Vault) kohtumisel.

Külli Annamaa nimetati Teravmägede ülemaailmse seemnepanga nõuandekogu liikmeks 2020.-2021. aastaks.

Koosolekul vaadati üle seemnepanga tegevus ja protseduurid, uute turvalisuse meetmete rakendamise ja avalikkuse teavitamise dokumendid ning arutatati seemnete eluvõime säilimise pikaajalise katse (kestus 100 a) alustamist. Nõuandekogu külastas seemnepanka, et hinnata olukorda pärast jahutus- ja turvaseadmete uuendamist.

7-liikmelist nõuandekogu juhib Rahvusvahelise põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside lepingu juhtkomitee 9. istungijärgu juhataja Yasmina El Bahloul.

Täna toimub Teravmägedel delegatsioonide kõrgetasemeliste ametlike esindajate tippkohtumine, millele järgneb 36 geenipanga valikkogude (60 000 säilikut) seemnepanka üleandmise tseremoonia.

Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga seemnete esimene kogum hoiustati Teravmägede seemnepangas 2018. aastal.

Scroll to Top