NordGen on Põhjamaade geenipank ja geneetliste ressursside alaste teadmiste keskus. Peahoidlas Alnarpis hoiustatakse ligemale 33 000 säilikut, mis aitavad kaasa kohanemisele muutuvate kliimatingimustega täna ja tulevikus.

Alates 3. juulist võetakse senise andmekogu SESTO asemel kasutusele Põhjamaaade ja Baltimaade Geenpankade Informatsioonisüsteem (GENBIS). Infohalduse teenust osutab NordGen ja seda hakkavad kasutama kõik Põhja- ja Baltimaade geenipangad.

Andmehalduse süsteem, milles säilitatakse geenipankade kogude informatsiooni iga hoiustatud säiliku või taime, nende omaduste, kogus ja kogumikoha kohta, moodustab iga geenipanga infokeskuse.

“Ilma andmebaasis oleva teabeta ei suudaks me edukalt hallata kollektsioone ja viia läbi uuringuid. Kasutajasõbralik, usaldusväärne, hästi toimiv ja ajakohane infosüsteem on geenipankade edukuse esmaseks eelduseks ja aitab kindlustada meie põllumajanduse tulevikku,” ütles NordGeni tegevdirektor Lise Lykke Steffensen.

Seniajani kasutusel olnud infosüsteem SESTO töötati välja 2002. aastal. Seda kasutasid Põhjamaade ja Baltimaade ning mitmed Lõuna-Aafrika geenipangad. Programmi kood on nüüdseks aga aegunud ja keeruline on leida programmerijad, kes valdavad seda oskulikult. Sellepärast otsustati pärast põhjalikku uurimist ja arutelu, et kogu teave viiakse üle rahvusvahelisele platvormile GRIN-Global, mis on laialdaselt tuntud geenipankade kogukonnas. SESTO järeltulija nimetus on Põhjamaade ja Baltimaade Geenipankade Informatsioonisüsteem (Nordic Baltic Genebanks Information System, GENBIS.

“NBIS on jätkuks Põhja- ja Baltimaade pikaajalisele ja edukale koostööle taimede geneetiliste ressursside kogumise ja säilitamisel. See uus infosüsteem parandab teenuseid, mida saame pakkuda nii geneetiliste ressursside säilitamise valdkonnas, kui ka tulevikulahenduste väljatöötamiseks põllumajanduses,” ütles Eesti Taimekasvatuse Instituudi geenipanga juhataja Külli Annamaa.

NBISi infosüsteemi haktatakse kasutama nii geenipankade töötajate poolt kui ka avatud infosüsteemina, mis on kättesaadav teadlastele, sordiaretajatele ja teistele sidusrühmadele, kes soovivad teha selles päringuid ja tellida geenipankades hoiustatud materjali.

GENBIS-i aadress internetis on www.nordic-baltic-genebanks.org. Samas on leitavad ka põhjalikud kasutusjuhendid.

Külli Annamaa, juhataja
Geenipank
Eesti Taimekasvatuse Instituut
kylli.annamaa@etki.ee
+372 776837

Scroll to Top