Põllumajanduskultuuride geneetiline ressurss

Põllumajanduskultuuride taimesordid, rahvaaretised ja aretusmaterjal on väärtuslik geneetiline ressurss, mis rikastab taimestiku mitmekesisust.

Geneetilise ressursi kogumine, uurimine ja säilitamine
on vajalik liigisisese varieeruvuse ja säilitatava materjali oluliste omaduste säilimise tagamiseks.

Anna teada enda koduaias kasvavatest vanadest viljapuude, marjapuude, köögiviljade ja teiste liikide kohalikest sortidest !
   (teabevormi avamiseks vajuta siia)

GEENIPANK

Põllumajanduskultuuride seemnete kogumine, säilitamine ja uurimine ning materjali kättesaadavaks tegemine.

           Meie tegevused:

 • Teraviljade, heintaimede, kaunviljade, õlikultuuride ja köögiviljade seemnete pikaajaline säilitamine.
 • Säilitatava materjali omaduste hindamine ja kirjeldamine.
 • Seemnete kogumine looduslikest levilatest ja koduaedadest.
 • Materjali kättesaadavaks tegemine kasutajatele (sordiaretajad, bioloogid, põllumajandusteadlased, geenitehnoloogid, teised geenipangad). 

TAIMEBIOTEHNOLOOGIA OSAKOND

Vegetatiivselt paljundatavate kultuuride
in vitro kollektsiooni säilitamine ja mittetrans-geensete  taimebiotehnoloogia meetodite kasutamine sordiaretuses.

Põllumajanduse valdkonna alusuuringud ja rakendusuuringud ning arendustegevus.

            Meie tegevused:

 • Kartulisortide viirusvaba ja sordiehtsa in vitro kollektsiooni säilitamine.
 • Aiakultuuride (ploom, maguskirss, hapukirss, pirn, maasikas, vaarikas, õun) koekultuuride haigusvaba ja sordiehtsa varukollektsiooni säilitamine.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuses toimub puuviljanduse alane uurimistöö, sordiaretus ja sortide säilitamine geenivaramus.

            Meie tegevused:

 

 • Õuna-, pirni-, ploomi-, maguskirsipuu, musta sõstra ja vaarika sordiaretus. 
 • Puuvilja- ja marjakultuuride kasvatustehnoloogiate, taimekaitse ja maheviljeluse alane teadustöö.
 • Eestis aretatud puuvilja- ja marjasortide geenivaramu säilitamine, uurimine ja kasutamine aretuses.

Tartu Ülikooli botaanikaaia eesmärk on Eesti päritolu ilutaimede geneetilise ressursi sordilise mitmekesisuse säilitamine ja kogumine.
Koostöös Tartu Ülikooli  Farmaatsia Instituudiga toimub maitse- ja ravimtaimede liigilise mitmekesisuse säilitamine ja uurimine.

            Meie tegevused:

 • Ilutaimede Eesti päritolu sortide ja aretiste kogumine ja säilitamine.
 • Ravim- ja maitsetaimede liikide säilitamine ex situ kollektsioonides ja nende uurimine koostöös TÜ Farmaatsia Instituudiga.
 • Sortide fenotüübiline iseloomustamine ja haiguskindluse hindamine.
 • Sordiaretajate ja erakogude säilitajate koostöö koordineerimine, erakogude inventeerimine.
 • Uute perspektiivsete aretiste hindamine ja kirjeldamine ja levitamine.
 • Kohalike sortide tutvustamine ja propageerimine.

MTÜ MAADJAS

Ühingu tegevusaladeks on põliste koduloomade ja taimede säilitamine Eestis, nende edendamine, kaitse ja tutvustamine.

         Meie tegevused: 

 • Koolituste korraldamine ja teabe levitamine.
 • Toetus- ja heategevuskampaaniate korraldamine.
 • Vajadusel põliste koduloomade ja taimede andmepanga loomise ja täiendamise korraldamine.
 • Koduloomade, taimede seemnete ja istikute vahendamine.
 • Koostööd sarnaste organisatsioonidega Eestis ja teistes riikides.

Regionaal- ja Põllumajandusministee-riumi tegevuse eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ning igakülgseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane sööt, hea loomade tervise ja kaitse ning taimetervise ja taimekaitse alane olukord.

Ministeerium koordineerib põllumajandus-kultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise programmi  2021–2027. aastal.

Programm loob eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetiliste ressursside kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks

Programm panustab „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava 2030“ eesmärkide saavutamisse.

Scroll to Top