Sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogu

    Programmi täitmise hindamiseks on moodustatud sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogu, kes vaatab ühe korra aastas üle programmid ja esitab maaeluministrile ettepanekud programmide täiendamiseks, muutmiseks ja pikendamiseks. 

Maaeluministri käskkiri  nr 152 08.11.2021 nõukogu moodustamise kohta: SA_GR noukogu.

Nõukogu koosseis
Esimees: Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler;
Aseesimees; Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna juhataja;
Liikmed:
– Keskkonnaministeeriumi esindaja (tema nõusolekul);
– Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna esindaja;
– Eesti Maaülikooli esindaja (tema nõusolekul);
– Tartu Ülikooli esindaja (tema nõusolekul);
– Tartu Ülikooli botaanikaaia esindaja (tema nõusolekul);
– Tallinna Tehnikaülikooli esindaja (tema nõusolekul);
– Maaelu Teadmuskeskuse esindaja;
– Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja;
– Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja (tema nõusolekul);
– Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindaja (tema nõusolekul);
– Riigikogu maaelukomisjoni esindaja (tema nõusolekul);
– Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindaja (tema nõusolekul);
– Eesti Aiandusliidu esindaja (tema nõusolekul);
– Eesti Seemneliidu esindaja (tema nõusolekul);
– MTÜ Maadjas esindaja (tema nõusolekul).

 

Nõukogu korraldab 2025. aastal programmi „Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine, säilitamine ja kasutamine 2021–2027“ täitmise hindamise ja uue perioodi ettevalmistamiseks hindamise.

Nõukogu annab Põllumajandus- ja Toiduametile hinnangu sordi kohta enne selle säilitussordina sordilehte võtmist.

Säilitussort

 Geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sort ehk säilitussort on taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse tähenduses sort, mis on kohanenud Eesti oludega ja mida ohustab aja jooksul inimtegevuse või keskkonnamuutuste tõttu kadumine ning mis toob kaasa geneetilise mitmekesisuse vähenemise.

Säilitussortidena on Sordilehel registreeritud järgnevad sordid:

Jõgeva Eckendorf, söödapeet (12.01.2022);
Tulvi, talirukis (05.11.2021);
Endla, kartul (05.11.2021);
Jõgeva kollane, kartul (25.05.2021);
Väike verev, kartul (25.05.2021);
Vanaema hernes, aedhernes (10.11.2020);
Hiiumaa roheline, tomat (06.03.2020);
Ando, kartul (10.12.2019);
Helbi, põlduba (26.11.2019); 
Rae kohalik, suvivikk (26.11.2019).

Säilitussortide nimekiri on avaldatud: portaal.agri.ee/avalik/#/sort

Scroll to Top