Põhjamaade Geneetilise ressursi keskus viis 26.-28. aprillini Alnarpis läbi andmekogu GENBIS koolituse teise kursuse. Eestist osalesid Reijo Simson (Polli Aiandusuuringute Keskus) ja Vahur Kukk (METKi geenipank). Koolituse koordinaatoriks on Jan Svensson, läbi viisid Kjell Ake Lindbald, Pawel Chrominski, Maohammad El-Khaleif, Johan Axelsson ja Kit Lundberg.

Peamiseks eesmärgiks oli omandada andmekogu GENBIS standardse töökorralduse meetodid (Standard Operating Procedures). Osalejatele tutvustati seemnete tellimuse vormistamist internetis ja tellimuste täitmist GrinGlobal andmebaasis. Praktilise tööna tuli kanda suuremaid andemahte tabeltöötluse programmist andmebaasi GENBIS.

Pawel Chrominski tutvustas geneetiliste ressursside säilitamist meristeemtaimedena. 

Projekti rahastati programmmist “Põhjamaade e-infrastruktuuri koostöö (NeIC), hõlbustamaks kavaliteetsete e-infrastruktuuri lahenduste arendamist ja kasutamist Põhjamaaadele ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Scroll to Top