Maaelu Teadmuskeskusel olid külas Läti geenipanga töötajad ning kartuli ja odra sordiaretajad ja teadurid Priekuli sordiaretuskeskusest. 

Külalistele anti ülevaade arendustegevusest Teadmusekeskuses ning tutvustati erinevate liikide sordiaretuse tulemusi ja päevakajalisi teemasid.

Läti kolleegid tutvusid METKI geenipanga ja taimebiotehnoloogia osakonna tegevusega.

Külalisi võtsid vastu direktor Andre Veskioja. taimebiotehnoloogia osakonna juhataja Liina Jakobson, sordiaretusosakonna osakonna juhataja k.t. Ilmar Tamm, kartuliaretaja Terje Tähtjärv, odraaretaja Ülle Tamm ja geenipanga juhataja Külli Annamaa.

Scroll to Top