Geenipank alustab tööd renoveeritud ruumides.

Maaeluminister Arvo Aller avas täna Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) värskelt renoveeritud ja sisustatud laborihoone. Renoveeritud laborihoone on kingitus ETKI 100. sünnipäevaks. „Meid viivad edasi innovatsioon, teadus- ja arendustöö, milleks peavad olema sobivad tingimused.

Loe edasi

Geenipank alustab tööd renoveeritud ruumides. Loe rohkem »

Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Põhjamaade ja Baltimaade geenpangad hakkavad kasutama uut andmehalduse süsteemi.

Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Taani, Soome, Islandi, Norra, Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu geenipangad võtavad andmehalduse süsteemi SESTO asemel 2020. a suvel kasutusele rahvusvahelise süsteemi GRIN-Global.

Andmehalduse süsteemis säilitatakse geenipankade kogude informatsiooni iga hoiustatud seemnekoti või taime kohta.

Loe edasi

Põhjamaade geneetilise ressursi keskus NordGen, Põhjamaade ja Baltimaade geenpangad hakkavad kasutama uut andmehalduse süsteemi. Loe rohkem »

Geneetiliste ressursside 2021+ programmi koostamine.

Maaeluministeeriumi juures tegutsev põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside programmi täitmise hindamiskomisjon alustas 2021+ riikliku programmi koostamist.

Riiklik programm loob eeldused põllumajanduskultuuride kohalikku päritolu geneetiliste ressursside kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks nii kaubanduslikel eesmärkidel kui ka uuringuteks ning on taimede geneetilise ressursi säilitamise osas kooskõlas säästva arengu seadusega
Loe edasi

Geneetiliste ressursside 2021+ programmi koostamine. Loe rohkem »

Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimegeneetika, taimebiotehnoloogia, taimekaitse ja geenipanga hoone on renoveeritud.

5. juunil võeti pärast põhjalikku renoveerimist taas kasutusse Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimebiotehnoloogia, taimegeneetika taimekaitse osakondade ja geenipanga renoveeritud laborihoone.

Sellel instituudi taimekaitse ja taimebiotehnoloogia osakondade ning geenipanga töötajate jaoks rõõmustaval sündmusel osalesid ka maaeluminister Arvo Aller ja maaeluministeeriumi kantsler Tiina Saron.

Loe edasi

Eesti Taimekasvatuse Instituudi taimegeneetika, taimebiotehnoloogia, taimekaitse ja geenipanga hoone on renoveeritud. Loe rohkem »

Eesti Taimekasvatuse Instituudis rajati juubeli puhul näidiskatse.

Taimekasvatuse Instituudi sortide paremaks tutvustamiseks külalistele rajati näidiskatse.
Külastajad saavad ülevaate instituudis aretatud kõrreliste ja liblikõieliste heintaimede,  tali- ja suvinisu, odra, kaera, talirukki, herne, sojaoa ja talirüpsi sortidest. Eraldi katselappidel tutvustatakse erinevaid murusegusid.

Loe edasi

Eesti Taimekasvatuse Instituudis rajati juubeli puhul näidiskatse. Loe rohkem »

Kohtus Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvaheline nõuandekogu.

ETKI geenipanga juhataja Külli Annamaa osaleb Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvahelise nõuandekogu (International Advisory Panel of Svalbard Global Seed Vault) kohtumisel.

Külli Annamaa nimetati Teravmägede ülemaailmse seemnepanga nõuandekogu liikmeks 2020.-2021. aastaks.

Koosolekul vaadati üle seemnepanga tegevus ja protseduurid, uute turvalisuse meetmete rakendamise ja avalikkuse teavitamise dokumendid ning arutatati seemnete eluvõime säilimise pikaajalise katse (kestus 100 a) alustamist.

Loe edasi

Kohtus Teravmägede ülemaailmse seemnepanga rahvusvaheline nõuandekogu. Loe rohkem »

Scroll to Top